Informatie

Hoofdstuk 13 - Menselijke bevolking - Biologie


Hoofdstuk 13 - Menselijke bevolking

Meerkeuzevragen

Vraag 1.
Het tijdelijk verplaatsen van een organisme van de stressvolle habitat naar een meer gastvrije omgeving en terugkeren wanneer de stressvolle periode voorbij is, wordt genoemd
(a) Opschorten
(b) Migreren
(c) Winterslaap
(d) Beoordeling

Vraag 2.
Winterslaap wordt ook wel genoemd
(a) Winterslaap
(b) Opschorten
(c) Migreren
(d) Beoordeling

Vraag 3.
Om zomergerelateerde problemen te voorkomen, wordt 'hitte en uitdroging door organisme' genoemd
(a) Winterslaap
(b) Opschorten
(c) Migreren
(d) Beoordeling

Vraag 4.
Een fase van opgeschorte ontwikkeling wordt genoemd
(a) Diapauze
(b) Opschorten
(c) Migreren
(d) Beoordeling

Vraag 5.
Beide soorten profiteren van
(a) Parasitisme
(b) Mutualisme
(c) Competitie
(d) Predatie

Vraag 6.
Beide soorten verliezen in
(a) Mutualisme
(b) Competitie
(c) Parasitisme
(d) Predatie

Vraag 7.
Eén soort profiteert in
(a) Parasitisme
(b) Predatie
(c) Mutualisme
(d) Zowel (a) als (b)

Vraag 8.
De interactie waarbij de ene soort wordt geprofiteerd en de andere geen voordeel of nadeel heeft, wordt genoemd
(a) Commensalisme
(b) Amensalisme
(c) Mutualisme
(d) Geen van bovenstaande

Vraag 9.
Als de ene soort wordt geschaad terwijl de andere onaangetast is, wordt dit genoemd
(a) Commensalisme
(b) Amensalisme
(c) Mutualisme
(d) Geen van bovenstaande

Vraag 10.
Parasieten die zich voeden met het buitenoppervlak van het gastheerorganisme worden genoemd
(a) Ecto-parasieten
(b) Endo-parasieten
(c) Broedparasitisme
(d) Geen van bovenstaande

Vraag 11.
Parasieten die op verschillende plaatsen in het gastlichaam leven, worden
(a) Ecto-parasieten
(b) Endo-parasieten
(c) Broedparasitisme
(d) Geen van bovenstaande

Vraag 12.
Het aantal geboorten gedurende een bepaalde periode in de populatie dat wordt opgeteld bij de initiële dichtheid wordt genoemd
(a) Geboortedatum
(b) Sterfte
(c) Sex-ratio
(d) Geen van bovenstaande

Vraag 13.
Het aantal sterfgevallen in de bevolking gedurende een bepaalde periode wordt aangeduid als
(a) Geboortedatum
(b) Sterfte
(c) Sex-ratio
(d) Geen van bovenstaande

Vraag 14.
De grootte van de populatie vertelt ons veel over haar status in de
(a) Omgeving
(b) Sex-ratio
(c) Leeftijdspiramide
(d) Habitat

Vraag 15.
Voor de menselijke populatie laten de leeftijdspiramides over het algemeen een leeftijdsverdeling zien van
(a) Alleen mannen
(b) Alleen vrouwen
(c) Van mannen en vrouwen
(d) Geen van bovenstaande

Antwoord: (c) Van mannen en vrouwen

Vraag 4.
De interactie waarbij de ene soort voordeel heeft en de andere geen voordeel of nadeel heeft, wordt ………………..

Vraag 5.
De ene soort wordt geschaad terwijl de andere onaangetast is, wordt …'8230'8230'8230'8230'8230..

Vraag 7.
……………….. interacties ontstaan ​​uit de interactie van populaties van twee verschillende soorten.

Vraag 1.
Het aantal geboorten in een bepaalde periode in de populatie dat bij de initiële dichtheid wordt opgeteld, wordt de geboorte genoemd.

Vraag 2.
Winterslaap wordt aestivatie genoemd.

Vraag 3.
Een fase van onderbroken ontwikkeling wordt winterslaap genoemd.

Vraag 4.
Opuntia is een woestijnplant.

Vraag 5.
Organismen kunnen leven als een druk groter is dan 100 keer de normale druk.

Vraag 6.
Alle organismen kunnen een breed scala aan zoutgehalten niet verdragen.

Vraag 7.
De aard van de eigenschappen van de bodem op verschillende plaatsen variëren.

Vraag 8.
Veel zoetwaterdieren kunnen niet lang in zeewater liggen vanwege het zoutgehalte van het zeewater.

Vraag 9.
Luizen zijn een voorbeeld van endoparasiet.

Vraag 10.
De vrouwelijke mug wordt niet als een parasiet beschouwd.

Vraag 1.
Noem een ​​plant uit het woestijngebied.

Vraag 2.
Geef een voorbeeld van ectoparasiet.

Vraag 3.
Geef een voorbeeld van endoparasiet.

Vraag 4.
Geef een voorbeeld van een bentische zone.

Vraag 5.
Het proces waarmee planten hun voedsel produceren.

Vraag 6.
Wat is het percentage zout in het binnenwater?

Vraag 7.
Wat is het percentage zout in hypersaline lagunes?

Vraag 8.
Hoe wordt het stadium van onderbroken ontwikkeling genoemd?

Vraag 9.
Noem een ​​vlinder die zeer onsmakelijk is voor zijn roofdier.

Vraag 10.
Noem een ​​zeester die een belangrijk roofdier is in de rotsachtige intergetijdengemeenschappen van de Amerikaanse Pacifische kust.

Kolom I Kolom II
1. Tijdelijk verhuizen van de ene plaats naar de andere A. Winterslaap
2. Winterslaap B. Diapauze
3. Een fase van opgeschorte ontwikkeling C. Aestivatie
4. Vermijd zomerse hitte D. Commensalisme
5. Eén soort profiteert ervan E. Migratie
Antwoord geven

Kolom I Kolom II
1. Tijdelijk verhuizen van de ene plaats naar de andere E. Migratie
2. Winterslaap A. Winterslaap
3. Een fase van opgeschorte ontwikkeling B. Diapauze
4. Vermijd zomerse hitte C. Aestivatie
5. Eén soort profiteert ervan D. Commensalisme

Ik hoop dat de bovenstaande informatie met betrekking tot NCERT MCQ-vragen voor Klasse 12 Biologie Hoofdstuk 13 Organismen en populaties met antwoorden Pdf gratis download tot op zekere hoogte nuttig is geweest. Als u nog andere vragen heeft over CBSE Class 12 Biology Organisms and Populations MCQ's Multiple Choice Questions with Answers, neem dan gerust contact met ons op zodat we zo snel mogelijk contact met u kunnen opnemen.


Vraag 39. Welke parameters worden gebruikt voor de telling van tijgers in de nationale parken en heiligdommen van ons land?

(i) Alleen pug-markeringen
(ii) Pug-vlekken en fecale korrels
(iii) Alleen fecale pellets
(iv) Werkelijke hoofdtellingen

(ii) Pug-vlekken en fecale korrels

Ik denk dat de gegeven NCERT MCQ Vragen voor klasse 12 Biologie boek Hoofdstuk 13 Organismen en populaties met antwoorden Pdf gratis download zal je helpen. Als je vragen hebt over CBSE Class 12 Biology Organisms and Populations MCQ's Multiple Choice Questions met antwoorden, laat dan hieronder een reactie achter en we komen snel bij je terug.


Meerkeuze vragen
Eén correct antwoordtype

1. Autecologie is de
(a) Relatie van een populatie tot haar omgeving
(b) Relatie van een individu met zijn omgeving
(c) Relatie van een gemeenschap tot haar omgeving
(d) Relatie van een bioom tot zijn omgeving
Antwoord geven. (b) Autecologie is de relatie van een individu tot zijn omgeving.

2. Ecotoon is
(a) Een vervuild gebied
(b) De bodem van een meer
(c) Een overgangsgebied tussen twee gemeenschappen
(d) Een zone van ontwikkelende gemeenschap
Antwoord geven. (c) Ecotone is een overgangsgebied tussen twee gemeenschappen.

3. Biosfeer is
(a) Een component in het ecosysteem
(b) Samengesteld uit de planten die in de bodem aanwezig zijn
(c) Leven in de ruimte
(d) Samengesteld uit alle levende organismen die op aarde aanwezig zijn en die een wisselwerking hebben met de fysieke omgeving.
Antwoord geven. (d) Biosfeer is samengesteld uit alle levende organismen die op aarde aanwezig zijn en die interageren met de fysieke omgeving.

4. Ecologische niche is
(a) De oppervlakte van de oceaan
(b) Een ecologisch aangepaste zone
(c) De fysieke positie en functionele rol van een soort binnen de gemeenschap
(d) Gevormd uit alle planten en dieren die op de bodem van een meer leven.
Antwoord geven. (c) Ecologische niche is de fysieke positie en functionele rol van een soort binnen de gemeenschap.

5. Volgens de regel van Allen hebben de zoogdieren uit koudere klimaten:
(a) Kortere oren en langere ledematen (b) Langere oren en kortere ledematen
(c) Langere oren en langere ledematen (d) Kortere oren en kortere ledematen
Antwoord geven. (d) Volgens de regel van Allen hebben zoogdieren uit koudere klimaten kortere oren en kortere ledematen.

6. Zoutconcentratie (zoutgehalte) van de zee gemeten in delen per duizend is
(a) 10-15 (b) 30-70 (c) 0-5 (d) 30-35
Antwoord geven. (d) De zoutconcentraties worden gemeten als zoutgehalte in delen per duizend, minder dan 5 in binnenwateren, 30-35 in zee en meer dan 100 procent in sommige hypersaline lagunes.

7. Vorming van tropische bossen heeft een gemiddelde jaarlijkse temperatuur en een gemiddelde jaarlijkse neerslag nodig
(a) 18-25°C en 150-400 cm (b) 5-15°C en 50-100 cm
(c) 30-50°C en 100-150 cm (d) 5-15°C en 100-200 cm
Antwoord geven. (een)

8. Welke van de volgende bosplanten regelt de lichtomstandigheden op de grond?
(a) Lianen en klimmers (b) Heesters
(c) Hoge bomen (d) Kruiden
Antwoord geven. (c) Hoge bomen regelen de lichtomstandigheden op de grond.

9. Wat gebeurt er met een goed groeiende kruidachtige plant in het bos als deze buiten het bos in een park wordt getransplanteerd?
(a) Het zal normaal groeien.
(b) Het zal goed groeien omdat het op dezelfde plaats wordt geplant.
(c) Het kan niet overleven vanwege verandering in zijn microklimaat.
(d) Het groeit heel goed omdat de plant meer zonlicht krijgt.
Antwoord geven. (c) Een goed groeiende kruidachtige plant in het bos als deze buiten het bos in een park wordt getransplanteerd. Het zal misschien niet overleven vanwege verandering in zijn microklimaat.

10. Als een populatie van 50 paramoecium aanwezig in een poel na een uur toeneemt tot 150, wat zou dan de groeisnelheid van de populatie zijn?
(a) 50 per uur (b) 200 per uur
(c) 5 per uur (d) 100 per uur
Antwoord geven. (NS)
Initiële populatie van paramecium Pi = 50
Na een uur populatie paramecium Pf = 150
Groeisnelheid na een uur = Pf – Pi
= 150-50= 100

11. Wat zou het procentuele groei- of geboortecijfer per persoon per uur zijn voor dezelfde populatie als genoemd in de vorige vraag (vraag 10)?
(a) 100 (b) 200 (c) 50 (d) 150
Antwoord geven. (B)

12. Een populatie heeft meer jonge individuen dan de oudere individuen. Wat zou de status van de bevolking zijn na enkele jaren?
(a) Het zal afnemen
(b) Het zal stabiliseren
(c) Het zal toenemen
(d) Het zal eerst afnemen en dan stabiliseren
Antwoord geven. (c) Een populatie heeft meer jonge individuen in vergelijking met de oudere individuen. Het zal de status van de bevolking na enkele jaren verhogen.

13. Welke parameters worden gebruikt voor de telling van tijgers in de nationale parken en reservaten van ons land?
(a) Alleen pug-markeringen (b) Pug-markeringen en fecale pellets.
(c) Alleen fecale pellets (d) Werkelijke hoofdtellingen
Antwoord geven. (b) Soms wordt de bevolkingsomvang indirect geschat zonder ze daadwerkelijk te tellen of te zien. bijv. De tijgertelling in onze Nationale Parken en Tijgerreservaten is vaak gebaseerd op sporen van mopshonden en gezichtskorrels.

14. Welke van de volgende zaken zou noodzakelijkerwijs de dichtheid van een populatie in een bepaalde habitat verminderen?
(a) Nataliteit > sterfte (b) Immigratie > emigratie
(c) Sterfte en emigratie (d) Nataliteit en immigratie
Antwoord geven. (c) Sterfte en emigratie zouden noodzakelijkerwijs de dichtheid van een populatie in een bepaalde habitat verminderen.

15. Een protozoa reproduceert door binaire splitsing. Wat zal het aantal protozoën in zijn populatie zijn na zes generaties?
(a) 128 (b) 24 (c) 64 (d) 32
Antwoord geven. (C)
Bevolking na nde generaties = 2n
Bevolking na 6e generaties = 26 = 64

16. In 2005 werden voor elk van de 14 miljoen mensen die in een land aanwezig waren, 0,028 geboren en 0,008 stierven in de loop van het jaar. Met behulp van exponentiële vergelijking wordt het aantal aanwezige mensen in 2015 voorspeld als:
(a) 25 miljoen (b) 17 miljoen
(c) 20 miljoen (d) 18 miljoen
Antwoord geven. (B)

17. Amensalisme is een associatie tussen twee soorten waarbij:
(a) De ene soort wordt geschaad en de andere profiteert
(b) De ene soort wordt geschaad en de andere is onaangetast
(c) De ene soort wordt geprofiteerd en de andere niet
(d) Beide soorten worden geschaad.
Antwoord geven. (B)

18. Korstmossen zijn de associaties van
(a) Bacteriën en schimmels (b) Algen en bacteriën
(c) Schimmel en algen (d) Schimmel en virus
Antwoord geven. (c) Korstmossen zijn de associaties van schimmels en algen.

19. Welke van de volgende is een partiële wortelparasiet? .
(a) Sandelhout (b) Maretak
(c) Orobanche (d) Ganoderma
Antwoord geven. (a) Sandelhout is een gedeeltelijke wortelparasiet.

20. Welk van de volgende organismen plant zich slechts één keer in zijn leven seksueel voort?
(a) Bananenplant (b) Mango
(c) Tomaat (d) Eucalyptus
Antwoord geven. (a) Bananenplantorganismen planten zich slechts één keer in hun leven seksueel voort.

Zeer korte vragen van het type antwoord
1. Soorten die een smal temperatuurbereik kunnen verdragen, worden genoemd:
Antwoord geven. stenothermisch

2. Wat zijn Eurythermische soorten?
Antwoord geven. Soorten die een breed temperatuurbereik tolereren, worden Eurythermic genoemd. soort.

3. Soorten die een breed scala aan zoutgehalte kunnen verdragen, worden genoemd.
Antwoord geven. Euryhaline

4. Definieer stenohaline soorten.
Antwoord geven. Soorten die een smal zoutgehalte tolereren, worden stenohaline-soorten genoemd.

5. Hoe wordt de interactie tussen twee soorten genoemd?
Antwoord geven. Interspecifieke interactie

6. Wat is commensalisme?
Antwoord geven. Commensalisme is de interactie waarbij de ene soort profiteert en de andere niet wordt geschaad of geprofiteerd.

7. Noem de associatie waarin de ene soort een giftige stof produceert of een verandering in de omgevingsomstandigheden die schadelijk is voor een andere soort.
Antwoord geven. amensalisme

8. Wat is Mycorrhiza?
Antwoord geven. Mycorrhiza is een symbiotische associatie tussen een schimmel en de wortels van hogere planten.

9. Opkomende landplanten die het zoutgehalte van de zee kunnen verdragen, worden genoemd
Antwoord geven. Mangroven

10. Waarom hebben hooggelegen gebieden helderder zonlicht en lagere temperaturen in vergelijking met de vlaktes?
Antwoord geven. Hooggelegen gebieden hebben helderder zonlicht omdat er op grote hoogte een zeer lage concentratie stofdeeltjes en atmosferische gassen is die het zonlicht absorberen. Op grote hoogte heerst een lage atmosferische druk. Lagere atmosferische druk resulteert in lagere temperaturen op grote hoogte.

11. Wat is homeostase?
Antwoord geven. Het handhaven van de constantheid van de interne omgeving ondanks wisselende externe omgevingscondities wordt homeostase genoemd.

12. Definieer aestivatie.
Antwoord geven. Aestivatie is een toestand van rust die wordt gekenmerkt door inactiviteit en een verlaagd metabolisme als reactie op hoge temperaturen en droge omstandigheden.

13. Wat is diapauze en de betekenis ervan?
Antwoord geven. Het is bekend dat onder ongunstige omstandigheden veel zoöplanktonsoorten in meren en vijvers in diapauze gaan, een fase van onderbroken ontwikkeling.

14. Wat zou het groeipatroon zijn als de middelen onbeperkt zijn?
Antwoord geven. Exponentieel.

15. Hoe heten de organismen die zich voeden met plantensap en andere plantendelen?
Antwoord geven. fytofaag

16. Wat is hoogteziekte? Schrijf de symptomen op.
Antwoord geven. Als iemand ooit op een plaats op grote hoogte was geweest (>3500 m zoals de Rohtang-pas bij Manali en Mansarovar in de Tibetaanse Autonome Regio), wordt het pathologische effect veroorzaakt door acute blootstelling aan lage partiële zuurstofdruk op grote hoogte hoogteziekte genoemd. De symptomen zijn misselijkheid, vermoeidheid en hartkloppingen.

17. Geef een geschikt voorbeeld van commensalisme.
Antwoord geven. Koereiger en grazend vee.

18. Definieer ectoparasiet en endoparasiet en geef geschikte voorbeelden.
Antwoord geven.

  • Parasieten die zich voeden met het buitenoppervlak van het gastheerorganisme worden ectoparasieten genoemd. De bekendste voorbeelden van deze groep zijn de luizen bij mensen en teken bij honden.
  • Endoparasieten zijn diegene die in het gastheerlichaam op verschillende plaatsen (lever, nier, longen, rode bloedcellen, enz.) leven.'”De menselijke leverbot (een trematodenparasiet) is een endoparasiet.

19. Wat is broedparasitisme? Leg uit aan de hand van een voorbeeld.
Antwoord geven. Broedparasitisme bij vogels is een fascinerend voorbeeld van parasitisme waarbij de parasitaire vogel zijn eieren in het nest van zijn gastheer legt en deze door de gastheer laat uitbroeden. In de loop van de evolutie zijn de eieren van de parasitaire vogel geëvolueerd om qua grootte en kleur op het ei van de gastheer te lijken om de kans te verkleinen dat de gastheervogel de vreemde eieren detecteert en uit het nest werpt.

Vragen met kort antwoordtype
1. Waarom worden koraalriffen niet gevonden in de regio's van? West-Bengalen tot Andhra Pradesh, maar zijn te vinden in Tamil Nadu en aan de oostkust van India?
Antwoord geven. Een hoog zoutgehalte, optimale temperatuur en minder aanslibbing zijn essentieel om koralen te koloniseren. Als de aanslibbing en de instroom van zoet water erg hoog zijn, koloniseren de koralen niet. Wanneer daarentegen de aanslibbing en de instroom van zoet water door de rivieren zeer gering zijn, koloniseert het koraal.

2. Als een zoetwatervis in een aquarium met zeewater wordt geplaatst, zal de vis dan kunnen overleven? Leg uit waarom.
Antwoord geven. Als een zoetwatervis in een aquarium met zeewater wordt geplaatst, kan hij niet overleven vanwege de osmotische problemen waarmee hij wordt geconfronteerd. Zeewater is hypertoon in vergelijking met vissen, dus het verloor water door exosmose en sterft door uitdroging.

3. Waarom hebben alle zoetwaterorganismen contractiele vacuolen, terwijl de meeste mariene organismen ze niet hebben?
Antwoord geven. In de meeste zoetwaterorganismen zijn contractiele vacuolen aanwezig die helpen bij de osmoregulatie (overtollig water uit het lichaam verwijderen). In mariene organismen is het niet nodig om water uit het lichaam te verwijderen (vanwege hyptonische toestand), vandaar dat contractiele vacuolen afwezig zijn.

4. Definieer heliophyten en sciophytes. Noem een ​​plant uit uw plaats die heliophyte of sciophyte is.
Antwoord geven.

  • Heliophyten, ook wel zonminnende planten genoemd, zijn planten die voor hun optimale groei volledige blootstelling aan de zon nodig hebben. bijv. Mango
  • Sciophytes, ook wel schaduwminnende planten genoemd, zijn die planten die minder licht nodig hebben. bijv. Lycopodium

5. Waarom krijgen ondergedompelde planten een zwakkere verlichting dan blootgestelde drijvende planten in een meer?
Antwoord geven. Ondergedompelde planten krijgen een zwakkere verlichting dan blootgestelde drijvende planten
in een meer omdat bij het passeren van licht door water veel meer licht verloren gaat.

6. Aan de kust leven de bodemdieren in zanderige, modderige en rotsachtige ondergronden
en heeft daarom de volgende aanpassingen ontwikkeld.
A. gravend
B. Bouwkubussen
C. Vasthouden/steel
Zoek de geschikte ondergrond voor elke aanpassing.
Antwoord geven. A. Zand, geb. Modderig, ca. Rotsachtig

7. Categoriseer de volgende planten in hydrofyten, halofyten, mesofyten en xerofyten. Geef redenen voor je antwoorden.
A. Salvinia geb. Opuntia
C. Rhizophora d. Mangifera
Antwoord geven. A. Hydrofyt, geb. Xerofiet, ca. Halofyt, ged. Mesofyt

8. In een vijver zien we planten die vrij zwevend zijn geworteld-ondergedompeld footed emergent geworteld met drijvende bladeren. Schrijf het type planten bij elk van hen.

Antwoord geven. A. Ondergedompeld, geb. Geworteld emergent, c. Geworteld met zwevende bladeren, d. Vrij zwevend, e. Geworteld ondergedompeld

9. De dichtheid van een populatie in een habitat per oppervlakte-eenheid wordt gemeten in verschillende eenheden. Schrijf de meeteenheid op tegen het volgende:
A. Bacteriën …………..
B. Banyan …'8230'8230'8230..
C. Hert …'8230'8230'8230..
NS. Vis …'8230'8230'8230..
Antwoord geven. A. Nrs. / Vol b. Dekking / oppervlakte c. Biomassa / oppervlakte d. Nrs. / gebied e. gewicht / Oppervlakte

10.

A. Label de drie niveaus 1, 2, 3 in de bovenstaande leeftijdspiramide.
B. Welk type bevolkingsgroei wordt weergegeven door de bovenstaande leeftijdspiramide?
Antwoord geven. (een)
1. Pre-reproductieve pogulatie
2. Reproductieve populatie
3. Post-reproductieve populatie
(b) Uitbreiding of groeiende bevolking

11. In een associatie van twee diersoorten, is de ene een termiet die zich voedt met hout en de andere is een protozoaire Trichonympha die aanwezig is in de darm van de termiet. Wat voor soort vereniging richten ze op?
Antwoord geven. Ze tonen mutualisme.

12. Liana's zijn vaatplanten die in de grond zijn geworteld en hun stam rechtop houden door gebruik te maken van andere bomen voor ondersteuning. Ze onderhouden geen directe relatie met die bomen. Bespreek het soort associatie dat de lianen hebben met de bomen.
Antwoord geven. Deze associatie wordt commensalisme genoemd.

13. Geef de wetenschappelijke namen van twee willekeurige micro-organismen die de menselijke darm bewonen.
Antwoord geven. 1. Escherichia coli
2. Enterococcusfaecalis

14. Wat is een boomgrens?
Antwoord geven. Als we de hoogte opgaan, worden er boven een bepaalde hoogte geen bomen gevonden en bestaat de vegetatie alleen uit struiken en kruiden. De hoogte waarboven geen boom wordt gezien, staat bekend als boomgrens.

15. Definieer ‘nul bevolkingsgroei’. Teken hiervoor een leeftijdspiramide.
Antwoord geven. Ja. Een omgekeerde klokvormige leeftijdspiramide wordt verkregen. De jongen van individuen in de pre-reproductieve leeftijdsgroep zijn kleiner in aantal en zowel de pre-reproductieve als de reproductieve stadia bevinden zich op hetzelfde niveau.

16. Noem vier willekeurige karakters die bij de volkstelling worden gebruikt.
Antwoord geven. 1. Geboortecijfers
2. Sterftecijfers
3. Geslachtsverhouding
4. Leeftijdsverdeling

17. Geef voor elk van de volgende typen een voorbeeld.
(a) Trekdier (b) Gecamoufleerd dier
(c) Roofdier (d) Biologisch bestrijdingsmiddel
(e) Fytofaag dier (f) Chemisch afweermiddel
Antwoord geven. (a) Trekdier — Siberische kraanvogel, Zalm
(b) Gecamoufleerd dier - Kikker, insecten
(c) Roofdier — tijger, mus
(d) Biologisch bestrijdingsmiddel - Mot (tegen cactusvijgcactus)
(e) Fytofaag dier—Insecten zoals Locusta
(f) Chemisch afweermiddel - Hartglycosiden geproduceerd door Calotropis

18. Vul de lege plekken in:

Antwoord geven.

19. Bekijk de set van 4 figuren A, B, C en D en beantwoord de volgende vragen: •
(i) Welke van de figuren laat mutualisme zien?
(ii) Wat voor soort associatie wordt getoond in D?
(iii) Noem de organismen en de associatie in C.
(iv) Welke rol speelt het insect in B?

Antwoord geven. (i) Figuur 'A' toont 'mutualisme' (plant-dier relatie).
(ii) Figuur 'D' toont predatie (luipaard die herten doodt en opeet)
(iii) Figuur 'C' toont commensalisme (veereiger en grazend vee)
(iv) In figuur 'B' is het insect fytofage dat zich voedt met sap van de bloem.

Vragen met lang antwoordtype
1. Geef commentaar op de volgende figuren 1, 2 en 3:
A, B, C, D, G, P, Q, R, S zijn soorten

Antwoord geven. Fig. 1: Het is een enkele populatie en alle individuen zijn van dezelfde soort, d.w.z. A—Individuen interageren onderling en met hun omgeving.
Fig. 2: Het is een gemeenschap en bevat drie populaties van soorten A, B en C. Ze hebben interactie met elkaar en met hun omgeving.
Fig. 3: Het is een bioom. Het bevat drie gemeenschappen waarvan er één in een climax is en de andere twee in verschillende stadia van ontwikkeling. Alle drie de gemeenschappen bevinden zich in dezelfde omgeving en hebben interactie met elkaar en hun omgeving.

2. Een individu en een populatie hebben bepaalde kenmerken. Benoem deze attributen met definities.
Antwoord geven. Een populatie heeft bepaalde eigenschappen die een individueel organisme niet heeft. Een individu kan geboorten en sterfgevallen hebben, maar een populatie heeft geboortecijfers en sterftecijfers. In een populatie verwijzen deze cijfers naar respectievelijk geboorten en sterfgevallen per hoofd van de bevolking. De percentages dus uitgedrukt als verandering in aantallen (toename of afname) ten opzichte van leden van de bevolking.
• Een ander kenmerk dat kenmerkend is voor een populatie is de geslachtsverhouding. Een individu is ofwel een man of een vrouw, maar een populatie heeft een geslachtsverhouding (bijvoorbeeld 60 procent van de bevolking is vrouw en 40 procent man).
• Een populatie op een bepaald moment bestaat uit individuen van verschillende leeftijden. Als de leeftijdsverdeling (percentage individuen van een bepaalde leeftijd of leeftijdsgroep) wordt uitgezet voor de populatie, wordt de resulterende structuur een leeftijdspiramide genoemd. Voor de menselijke populatie tonen de leeftijdspiramides over het algemeen de leeftijdsverdeling van mannen en vrouwen in een gecombineerd diagram. De vorm van de piramides weerspiegelt de groeistatus van de bevolking (a) of deze groeit, (b) stabiel is of (c) afneemt.

3. De volgende diagrammen zijn de leeftijdspiramides van verschillende populaties. Geef commentaar op de status van deze populaties.

Antwoord geven. Fig. A: Het is een piramidevormige leeftijdspiramide. In deze figuur is de basis, d.w.z. het pre-reproductieve stadium, erg groot in vergelijking met het reproductieve
en vroegere reproductieve stadia van de populatie. Dit type leeftijdsopbouw geeft aan dat de bevolking snel zou toenemen.
Fig. B: Het is een omgekeerde klokvormige piramide. In deze figuur zijn de pre-reproductieve en reproductieve stadia hetzelfde. Dit type leeftijdsopbouw geeft aan dat de populatie stabiel is.
Fig. C: Het is een 'urn'-vormige piramide. In deze figuur zijn de pre-reproductieve en reproductieve stadia kleiner dan de post-reproductieve fase van deze populatie. In deze populatie zijn meer ouderen aanwezig. Dit type leeftijdsopbouw geeft aan dat de bevolking zeker krimpt,

4. Geef commentaar op de onderstaande groeicurve.

Antwoord geven. Een populatie die groeit in een habitat met beperkte hulpbronnen vertoont aanvankelijk een lag-fase, gevolgd door fasen van versnelling en vertraging en tenslotte een asymptoot, wanneer de bevolkingsdichtheid de draagkracht bereikt. A’ plot van N in relatie tot tijd (t) resulteert in een sigmoïde curve. Dit type bevolkingsgroei wordt Verhulst-Pearl Logistic Growth genoemd en wordt beschreven door de volgende vergelijking:

5. Een populatie Paramoecium caudatum werd gekweekt in een kweekmedium. Na 5 dagen raakte het kweekmedium vol met Paramoecium en had het nutriënten uitgeput. Wat gebeurt er met de bevolking en welk type groeicurve zal de bevolking bereiken? Teken de groeicurve.
Antwoord geven. Het laat logistieke groei zien. (Zie Ans nr. 4)

6. Bespreek de verschillende soorten positieve interacties tussen soorten.
Antwoord geven. Beide soorten profiteren van mutualisme. De interactie waarbij de ene soort wordt geprofiteerd en de andere niet wordt geprofiteerd of geschaad, wordt commensalisme genoemd.

7. In een aquarium leven twee plantenetende vissoorten samen en voeden ze zich
op fytoplankton. Volgens het Gause-principe moet een van de soorten te zijner tijd worden geëlimineerd, maar beide overleven het goed in het aquarium. Geef mogelijke redenen.
Antwoord geven. Elke soort heeft een specifieke positie of functionele rol binnen de gemeenschap, de zogenaamde niche. Volgens het principe van de Gausse kunnen geen twee soorten in dezelfde niche leven. In dit geval leven twee plantenetende soorten in dezelfde niche en voeden ze zich met fytoplankton. Het kan zijn vanwege de beschikbaarheid van voldoende fytoplankton en of een kleiner aantal individuen van de vissoort. Van de twee soorten kan zijn opgetreden en hoewel geen van beide soorten is geëlimineerd, kan niche-overlap de groei en ontwikkeling van individuen van de soort beïnvloeden.

8. Tijdens het leven in en op de gastheersoort heeft de dierlijke parasiet bepaalde aanpassingen ontwikkeld. Beschrijf deze aanpassingen met voorbeelden.
Antwoord geven. In overeenstemming met hun levensstijl ontwikkelden parasieten speciale aanpassingen zoals het verlies van onnodige zintuigen, aanwezigheid van hechtende organen of zuignappen om zich aan de gastheer vast te klampen, verlies van spijsverteringsstelsel en hoge reproductieve capaciteit. De levenscycli van parasieten zijn vaak complex, waarbij een of twee tussengastheren of vectoren betrokken zijn om de parasitering van de primaire gastheer te vergemakkelijken.

9. Bent u het ermee eens dat er binnen elk bioom regionale en lokale verschillen bestaan? Onderbouw je antwoord met een passend voorbeeld.
Antwoord geven. Ja, er zijn regionale en lokale variaties binnen elk bioom. Regionale en lokale variaties binnen elk bioom leiden tot de vorming van een grote verscheidenheid aan habitats. Op planeet Aarde bestaat het leven niet alleen in een paar gunstige habitats, maar zelfs in extreme en barre habitats - de verzengende woestijn van Rajasthan, voortdurend door regen doordrenkte Meghalaya-bossen, diepe oceaantroggen, stortregens, permafrost-polaire gebieden, hoge bergtoppen, kokende thermische bronnen en stinkende compostputten, om er maar een paar te noemen. Zelfs onze darm is een unieke habitat voor honderden soorten microben.

10. Welk element is verantwoordelijk voor het veroorzaken van zoutgehalte in de bodem? Bij welke concentratie wordt de grond zout?
Antwoord geven. Het zoutgehalte van de bodem is het zoutgehalte in de bodem. Zouten zijn een natuurlijk bestanddeel van bodem en water. De ionen die verantwoordelijk zijn voor verzilting zijn: Na + , K + , Ca 2+ , Mg 2+ en Cl – .

11. Heeft lichtfactor invloed op de verspreiding van organismen? Schrijf een korte notitie met geschikte voorbeelden van planten of dieren.
Antwoord geven. Omdat planten voedsel produceren door middel van fotosynthese, een proces dat alleen mogelijk is als zonlicht als energiebron beschikbaar is, begrijpen we snel het belang van licht voor levende organismen, met name autotrofen. Veel soorten kleine planten (kruiden en struiken) die in bossen groeien, zijn aangepast aan de fotosynthese bij zeer weinig licht, omdat ze voortdurend worden overschaduwd door hoge, overdekte bomen. Veel planten zijn ook afhankelijk van zonlicht om aan hun fotoperiodieke behoefte aan bloei te voldoen. Ook voor veel dieren is licht belangrijk omdat ze de dagelijkse en seizoensgebonden variaties in lichtintensiteit en -duur (fotoperiode) gebruiken als aanwijzingen voor de timing van hun foerageer-, reproductieve en migrerende activiteiten.

12. Geef een voorbeeld voor elk van de volgende zaken:
(i) Eurythermale plantensoorten …'8230'8230'8230'8230'8230
(ii) Een organisme uit een warmwaterbron ………………
(iii) Een organisme gezien in diepe oceaantroggen …'8230'8230'8230'8230'8230
(iv) Een organisme gezien in compostput ………………
(v) Een parasitair angiosperm ………………
(vi) Een stenotherme plantensoort ………………
(vii) Bodemorganisme ………………
(viii) Een bodemdier …'8230'8230'8230'8230'8230
(ix) Antivriesverbinding gezien bij antarctische vissen ………………
(x) Een organisme dat kan conformeren met …'8230'8230'8230'8230'8230
Antwoord geven. (i) Eurythermale plantensoorten - Rode algen
(ii) Een organisme uit een warmwaterbron - Thermus aquaticus
(iii) Een organisme dat wordt gezien in diepe oceaantroggen - zeekomkommers
(iv) Een organisme gezien in de compostkuil - regenworm -
(v) Een parasitair angiosperm - Cuscuta reflexa
(vi) Een stenothermische plantensoort - Coniferen
(vii) Bodemorganisme—Regenworm
(viii) Een bodemdier: krabben, sponzen
(ix) Antivriesverbinding gezien in Antarctische vissen - antivriesglycoproteïnen of AFGP's
(x) Een organisme dat zich kan conformeren - Kikker


"Race" en de dageraad van wetenschappelijk racisme

Tussen 1800 en midden 1900, en in tegenstelling tot wat je zou verwachten, ontwikkelde zich in de wetenschap een toenemend gebruik van wetenschappelijke methoden om raciale schema's te rechtvaardigen. In tegenstelling tot de opvattingen van Blumenbach en Buffon in eerdere eeuwen, waarin alle mensen werden gezien als ecologisch afwijkend van één "oorspronkelijke" mensheid, werden classificatiesystemen na 1800 meer polygenetisch (alle mensen zien als een aparte afkomst) in plaats van monogenetisch (alle mensen als één enkele oorsprong beschouwend). In plaats van dichter bij ons hedendaagse begrip van menselijke diversiteit te komen, was er meer steun voor het idee dat elk ras afzonderlijk en met verschillende attributen (intelligentie, temperament en uiterlijk) werd gecreëerd.

De jaren 1800 waren een belangrijke voorloper van de moderne biologische antropologie zoals we die kennen, aangezien de wetenschappelijke meting van menselijke fysieke kenmerken (antropometrie) toen echt populair werd. Of het nu huidskleur, schedelvorm of observaties van gedrag waren die als gegevens werden geanalyseerd, empirische studies in de jaren 1800 duwden het idee nog verder dat Europeanen cultureel en biologisch superieur waren. De leidende figuren in de craniometrie op dit moment, gericht op metingen van de schedel, waren ook nauw verbonden met machtige individuen en rijke sociaal-politieke instellingen en financiële instellingen. Daarom werden polygenetische denkwijzen in die tijd vooral beïnvloed door sociaalhistorische en economische factoren. Theorieën ter ondersteuning van hiërarchische raciale schema's hebben zeker bijgedragen aan de voortzetting van de uitbuitende en onethische trans-Atlantische slavenhandel tussen de jaren 1500 en 1800 door het transport en de slavernij van Afrikaanse mensen op een 'wetenschappelijke' basis te rechtvaardigen.

Hoewel beschouwd als een van de pioniers van de Amerikaanse 'fysieke' antropologie, was Samuel George Morton (1799-1851) een geleerde die een grote rol speelde in het wetenschappelijk racisme van de 19e eeuw. Door de schedelomvang en -vorm te meten, berekende hij dat 'blanken' gemiddeld grotere schedelvolumes hebben dan andere groepen, zoals de indianen en 'negers'. Tegenwoordig weten we dat variatie in schedelomvang afhangt van factoren als de regels van Allen en Bergmann, die klimaatadaptatie de meest waarschijnlijke verklaring geven voor de grootste hoofden die worden gevonden bij mensen die in koudere streken wonen (dwz Europeanen) (Beals et al. 1984). ). In koudere omgevingen is het voordelig voor degenen die daar wonen om grotere en rondere hoofden te hebben, omdat ze de warmte effectiever vasthouden dan slankere hoofden (Beals et al. 1984).

Morton schreef verder in zijn publicatie: Crania Americana (1839) een aantal opvattingen die passen bij een concept genaamd biologisch determinisme . Het idee achter biologisch determinisme is dat er een verband bestaat tussen de fysieke kenmerken van mensen en hun gedrag, intelligentie, bekwaamheid, waarden en moraal. Als het idee is dat sommige groepen mensen eigenlijk superieur aan anderen in cognitief vermogen en temperament, dan is het gemakkelijker om de ongelijke behandeling van bepaalde groepen te rechtvaardigen op basis van uiterlijkheden. Op basis van zijn schedelmetingen en observaties van de menselijke natuur, beweerde Morton dat Europeanen de meest intelligente en "goed geproportioneerde" waren, terwijl Aziaten niet geschikt waren voor leiderschap en een korte aandachtsspanne hadden, indianen traag waren in het verwerven van kennis en dol op oorlog , and Africans were superstitious, uninventive, and “barbarous.”

Another such problematic thinker was Paul Broca (1824‒1880), after which a region of the frontal lobe related to language use is named (Broca’s area). Influenced by Morton, he likewise claimed that internal skull capacities could be linked with skin color and cognitive ability. Considering his data taken from different parts of the globe, Broca thought that factors such as gender, education, and social status could have an influence on brain size for different groups, purporting that men had larger brains than women and that “eminent” men were superior to men of “mediocre talent.” He went on to justify the European colonization of other global territories by purporting it was noble for a biologically more “civilized” population to improve the “humanity” of more “barbaric” populations. Today, these theories of Morton, Broca, and others like them are known to have no scientific basis. If we could speak with them today, they would likely try to emphasize that their conclusions were based on empirical evidence and not a priori reasoning. However, we now can clearly see that their reasoning was biased and affected by prevailing societal views at the time.


Gedeelde Flashcard-set

Darwin observed that the plants and animals of the Galapagos Islands were the same as those on islands off the coast of Africa with similar environments.

Natural selection can cause the spread of an advantageous adaptation throughout a popluation

The theory of evolution states that species

Punctuated gradualism refers to the hypothesis

that evolution occurs only in short periods of time

The fossil record suggests that species have become

The human forelimb and the bat forelimb are

When food is scarce, there is little

selective pressure on the beaks of finches

The accumulation of differences between species

or populations is called convergence

Within populations, divergence leads to speciation

Darwin thought that the plants and animals of

the Galapagos Islands were similar to those of

the nearby coast of South America because

Their ancestors had migrated from South America

Other scientists in S America had written about similar species

Their ancestors had migrated from South America

Darwin conducted much of his research on

Which of the following describes a population?

Dogwood trees in Middletown, Connecticut

roses and tulips in a garden

Dogwood trees in Middletown, Connecticut

Natural selection is the process by which

the age of selected fossils is calculated

organisms with traits well suited to their environment survive and reproduce at a greater rate than less well-adapted organisms in the same environment

organisms with traits well suited to their environment survive and reproduce at a greater rate than less well-adapted organisms in the same environment


Details

Richard Jones

Richard E. Jones has published more than 100 research papers in his field and has received the NIH Research Career Development Award for his research efforts in the study of reproductive biology and endocrinology. In 1990 he received the Student Organization for Alumni Relations Teaching Recognition Award for his teaching of an annual undergraduate course, Human Reproductive Biology, and a course on human anatomy. Dr. Jones obtained his B.A., M.A. and Ph.D. from the University of California at Berkeley. He is now Professor Emeritus of Biology at the University of Colorado, Boulder, where his research interests include reproductive biology as well as reproductive endocrinology.

Voorkeuren en expertise

Professor of Biology Emeritus, University of Colorado, Boulder, USA

Kristin H Lopez

Kristin H. Lopez teaches human reproductive biology through the Department of Integrative Physiology at the University of Colorado-Boulder. With a background in comparative reproduction and endocrinology, she is an editor of the fi ve-volume work Hormones and Reproduction of Vertebrates (Academic Press, 2011). Her ongoing work with Colorado Diversity Initiative promotes increased access to higher education of underrepresented students in STEM.

Voorkeuren en expertise

Integrative Physiology, University of Colorado at Boulder, Colorado, U.S.A.


Human Biology : An Evolutionary and Biocultural Perspective , Second Edition

Sara Stinson is Professor of Anthropology at Queens College and the Graduate Center, City University of New York. The main focus of her research is on factors that lead to variation in growth among living human populations. She currently serves as Editor of the Jaarboek Fysische Antropologie.

Barry Bogin is Professor of Anthropology at the University of Michigan, Dearborn. His research interests are in social and cultural factors affecting human growth and the evolution of the human growth pattern. Among his publications are The Growth of Humanity (2001, Wiley) and Patterns of Human Growth (second edition, 1999, Cambridge University Press).

Dennis O’Rourke is Professor of Anthropology at the University of Utah. His research focuses on population and evolutionary genetics, ancient DNA, and genetic epidemiology. He served as editor of Menselijke biologie from 1999-2003.


Menselijke bevolking

Human population refers to the number of people living in a particular area, from a village to the world as a whole. A secondary meaning of population is the inhabitants themselves, but in most uses population means numbers.

No one knows the population of the earliest humans, but there may have been only a few tens of thousands of individuals when the species Homo sapiens first emerged 200,000 years ago. Today more than 6 billion human beings inhabit the earth. Three-fifths of them live in one continent, Asia, with the rest occupying every continent except Antarctica.

The overwhelming bulk of human population growth has occurred since the Industrial Revolution began, more than half since 1950. All but a small percentage of the roughly 80 million people added to world population each year live in the world's developing countries, which are home to 80 percent of humanity and more than 95 percent of world population growth. In Europe and Japan, small average family size and relatively modest immigration levels are leading to a leveling of, and even decreases in, population. In the United States, Canada, and Australia, slightly larger families and higher levels of immigration make for continued population growth.

World population grows because births significantly outpace deaths on average. This imbalance occurs not because women are having more children than they once did—quite the reverse𠅋ut because improved sanitation and health mean that many more children than in the past survive to become parents themselves. Human reproduction is such a success story that some analysts believe that today's large and ever-increasing population growth threatens the earth's support systems and contributes to global poverty.

Debate on this question has raged since at least the 1800s. Some economists and other social scientists argue that higher populations provide more human resources for solving problems and producing wealth. Most physical and biological scientists, by contrast, argue that key natural resources𠅏resh water, cropland, forests, and fisheries, for example𠅊re increasingly strained by burgeoning human demands. Rising natural resource consumption by individuals also boosts these demands. The long-term growth of human population clearly has been an especially significant factor in human-induced climate change, species extinction, the loss of forests, and other environmental problems. But scientists and other analysts have been unable to agree on population's exact role in environmental change. Many other factors, from consumption patterns to government policies to the unequal distribution of power and wealth, also influence the environment.

One clear trend in human population is that its growth is slowing down. Women and men increasingly want to have later pregnancies and smaller families than did their own parents. Governments increasingly provide the health services that allow couples to plan their families. For some countries, this trend raises questions about how societies will cope with lower proportions of young and working people. For the world as a whole, however, births are likely to outnumber deaths for decades to come, and human population will continue to grow.


13 - Physical activity, lifestyle and health of urban populations

Ways in which physical activity is influenced by social, cultural, economic and geographical factors in urban settings are discussed in this chapter. Urban populations and the environments they inhabit are highly diverse, this being largely related to position in the economic status system, and reflected in energy expenditure levels. Among urban populations, other factors become increasingly important as the need to work physically hard diminishes with the mechanisation of labor, and the increasing proportion of sedentary paid work. These can be disaggregated into those that operate in nested fashion at the individual, household, neighbourhood and institutional levels. Cultural and demographic factors may have an underlying effect on the way in which the interplay between these factors varies from place to place, although institutional influences may be quite idiosyncratic, and vary enormously within any sociocultural and geographic region. Thus far, there is little data from urban populations on human energetics in an ecological context, and there is a great need to study urban compexity in relation to physical activity. Energetics and physical activity are important to understand in relation to the increasing global prevalence of overweight and obesity (which has taken place predominantly among urban populations), and with respect to ovarian function, which Ellison, in chapter 6, indicates may be influenced by many factors in the urban environment.

Email your librarian or administrator to recommend adding this book to your organisation's collection.


Bekijk de video: Hoofdstuk 13 Organisatie en Maatschappij (Januari- 2022).