+
Informatie

Altruïsme


Informatie en definitie:

"Handel alleen volgens de stelregel dat u tegelijkertijd een universele wet wilt worden." - Immanuel Kant
altruïsme (uit het Latijnse tijdperk = de andere) verwijst naar onbaatzuchtig gedrag waarin een uitvoering wordt uitgevoerd met behulp van persoonlijke middelen, zonder dat daarvoor een vergoeding vereist of verwacht wordt.
De persoonlijke middelen kunnen in principe allerlei soorten goederen zijn: tijd, geld, moeite, objecten, gunsten of algemene hulp.
Wanneer handelt iemand altruïstisch? Voorwaarden voor altruïsme:
vrijwillig
geen bedoeling is een voordeel aan te schaffen
geen verwachtingop een later quidproquo
herkenbaar voordeel voor de ander
Uitgaven van Mьhe

Altruïsme of samenwerking?

Hoewel de voorwaarden voor altruïsme relatief eenvoudig te schetsen zijn, is het duidelijke onderscheid tussen samenwerking en altruïsme erg moeilijk. Het geheel kan worden verklaard door de volgende voorbeelden:
1.) Het is kerstavond. Peter gaat door de stad en ziet een dakloze. In het begin blijft hij apathisch, maar hij heeft last van wroeging. Hij heeft geen sympathie, maar een schuldig geweten. Met Kerstmis 'moet je iets goeds doen'. Peter gaat na het winkelen weer naar de daklozen en geeft hem een ​​euro.
2.) Peter zit op school en heeft elke dag een appel. Als hij ziet dat Marianne haar sandwich vandaag is vergeten, biedt hij haar een stukje van zijn appel aan. Hoewel Peter zich hiervan niet bewust is, hoopt hij stiekem vroeg of laat wat van het snackbrood van Marianne te krijgen.
In voorbeeld 1 gedraagt ​​Peter zich braaf, maar of de 'geruststelling van je geweten' nog steeds altruïstisch is, of liever voortkomt uit een zelfzuchtige reden, is de betekenis van de altruïstische handeling die wordt ingetrokken, de centrale vraag. Objectief gezien (en zonder zijn gedachten te kennen) handelt Peter altruïstisch, omdat hij de dakloze in het algemeen iets waardevols geeft. Vanuit een subjectief niveau handelt hij echter alleen om zijn geweten te kalmeren. Het ding zelf, om iets goeds te doen, steunt op de achtergrond. Of alleen de objectieve handeling voldoende is voor altruïstisch gedrag, of dat de subjectieve component een dwingende voorwaarde is, is volledig afhankelijk van de voor altruïsme gekozen definitie.
Het tweede voorbeeld is een voorbeeld voor wederzijds altruïsme, Peter deelt met Marianne omdat hij stiekem hoopt de volgende keer iets van haar te krijgen. In tegenstelling tot voorbeeld 1 kan duidelijker worden gesteld dat dit geen altruïsme is, maar een vorm van samenwerking.
Zoals je kunt zien bij het beantwoorden van de vraag of iemand altruïstisch is of niet, kom je heel snel in actie filosofie, Iemand kan altruïstisch handelen, maar in principe zijn eigen doeleinden. Een duidelijke afbakening is meestal moeilijk, deels omdat er verschillende definities van altruïsme zijn.

Mogelijke redenen voor altruïsme

sympathie
nauwgezetheid
Moraliteit en ethiek
Religie en waarden
geweten tevredenheid
helper-syndroom
jammer

Altruïsme vanuit het perspectief van evolutie

Vanuit het perspectief van de evolutietheorie lijkt altruïsme niet bijzonder plausibel. Met altruïstisch gedrag versterkt de ene persoon de fitheid van de ander en verzwakt hij zijn eigen conditie. Op de lange termijn zouden de gencombinaties voor altruïstisch gedrag van deze dieren uit de genenpool moeten worden gekozen, omdat ze minder aangepast zijn aan hun sociale gedrag.
Een speciaal voorbeeld om de betekenis achter altruïsme te begrijpen, zijn staatsvormende insecten: bijen, mieren en termieten hebben één ding gemeen: alleen de koningin geeft haar genen door aan de volgende generatie. Alle andere vrouwtjes zijn alleen verantwoordelijk voor de verzorging en de stroom in de bij / mier of termiettoestand. Reproductie van vrouwelijke werknemers is niet langer mogelijk om fysiologische redenen. De geslachtsdelen zijn in de loop van de evolutie achteruitgegaan omdat er geen behoefte aan was. Hoewel de arbeiders zelf hun genen niet doorgeven, doneren ze de koningin, die aan hen verwant is. En Queen's genen zijn natuurlijk erg vergelijkbaar met die van haar dochters. In deze context spreken biologen van de zogenaamde kin selectie.